Welkom op onze website. Dank voor uw bezoek. 10 JAAR Van Zelf Advies

Zelfsturing, zelfverantwoordelijk zijn, zelfreflectie, zelfstandigheid.

Iedereen heeft er de mond vol van. Maar lukt het altijd?
Niets gaat vanzelf.
Velen hebben daarom al gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot een steuntje in de rug
vanuit
Van Zelf Advies.
Individuele coaching, managementadvies, teamcoaching, interim inzet van manager of
consultant. Training en begeleiding: alles staat of valt bij de 'klik' tussen personen. Daarin
zit de kracht van
Van Zelf Advies, gekoppeld aan ervaring.
Een persoonlijke aanpak en betrokkenheid, vanuit enkele wezenlijke uitgangspunten.
Respect, openheid, een positieve instelling en geloof in de ander zijn basiswaarden die voor
ons van belang zijn en zijn aan de orde naast kwaliteit, creativiteit en resultaatgerichtheid.

Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .
Mens, organisatie en succes:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de mens
en vanuit de kern van de
organisatie: het wezenlijke
dat leidt tot de goede weg en
het uiteindelijke doel.
Gewijzigd : 10 februari 2009
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2009
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Voor Particuliere belangstellenden ....
Onze actie:
Korte coachingstraject tegen speciale tarieven. Kijk op onze pagina
Nieuw(s) op de website !

Het boek " Positief? Scheiden!" van Ronn van Etten
Misschien heeft u eerder over het boek gelezen in het Psychologie Magazine, of Goodies,
of eerder iets over gehoord via Radio 538 of uit het AD Magazine? Of recentelijk van
gehoord bij Hart en Ziel van de NCRV?
Het boek is rechtstreeks tebestellen door overmaken van 15 euro (dat is boek +
verzendkosten) op giro 6729775 van Van Zelf Advies te Zoetermeer.
Vermeld duidelijk uw naam en het adres waar het boek naar toe moet worden gezonden.
Actueel