Van Zelf Advies verrichtte werkzaamheden bij de volgende opdrachtgevers.

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV)
Outplacement, jobhunting, sollicitatiebegeleiding, sollicitatietraining, individuele coaching,
reintegratie, projectbegeleiding
Career Handling
Assessments, HRD-advies, outplacement-trajecten, quick scans
Change Handling
Interim consultancy
Change Enhancement
Outplacement-coaching
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Reintegratiebegeleiding, teamcoaching en interne communicatie
Essent
Competentiescans
Gemeente Zoetermeer
Reintegratiebegeleiding/loopbaanbegeleiding
Gemeente Albrandswaard
Persoonlijke coaching/orientatie
Inspectie Cultuurbezit
Coaching/loopbaanbegeleiding.
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Loopbaanbegeleiding, coaching, reintegratiebegeleiding
Kadaster
Consultancy, loopbaanbegeleiding, individuele coaching, management coaching,
teamcoaching, training en HRM-ondersteuning, management development
KPN
Herplaatsing, outplacement, mobiliteitswerkzaamheden, training
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Coaching.
Ministerie van Justitie
Outplacement, coaching, loopbaanbegeleiding, reintegratiebegeleiding
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Replacement en coaching
Nuon
Persoonlijke herorientie / coaching
Particulieren
Coaching, loopbaanbegeleiding, bemiddeling
Pieter van Foreest / Zorginstelling 'tHofland
Quick Scan afdeling
Provincie Zuid Holland
Competentiemanagement, 360 graden feedback
Randstad Mobiliteitsdiensten
Ouplacement, loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining.
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Managementcoaching, consultancy, teamcoaching, afronding en personele implementatie
van de reorganisatie, interne communicatie, voorbereiding competentiemanagement
TU-Delft faculteit Bouwkunde, faculteit Technisch Bestuursmanagement, Directie
Marketing & Communicatie, faculteit Technische Natuur Wetenschappen
Interim P&O-Advisering
TU-Delft faculteit Technisch Bestuurs Management
Interim P&O-Management
TU-Delft faculteitIndustrieel Ontwerpen
Interim P&O-Management
Gewijzigd : 10 februari 2009
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2009
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .

Mens, wil en doelen:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de mens
en de juiste plaats, de juiste
inzet en de juiste richting:
het wezenlijke dat leidt tot
succes .