Interim management en interim consultancy.

Van Zelf Advies voor professionals als interim-manager, HRM-consultant of (senior)
mobiliteitsadviseur.
Interim management of -consultancy is mogelijk voor projectmatige activiteiten of ter
ondersteuning bij algemene HRM taken. Bijvoorbeeld wanneer uw P&O-afdeling tijdelijk
extra capaciteit behoeft. Dat kan zijn bij invoering van een personeelsmanagementcyclus,
competentiemanagement, bij de afronding van een reorganisatie, of de uitvoering van de
implementatiefase.

U kunt
Van Zelf Advies ook inzetten voor de start/opbouw van een mobiliteitscentrum, of voor
de uitvoering van een project
loopbaanbegeleiding.
In korte tijd kunnen wij de organisatie van uw mobiliteitscentrum vorm geven en zo nodig van
een kwalitatief hoogwaardige bezetting voorzien. In principe hoeft een start geen maanden
te duren!

U kunt ook denken aan een 'aanvulling' op uw eigen reguliere werkpakket - van bijvoorbeeld
een Arbo-dienst of bureau voor functiewaardering. U krijgt soms te maken met
anderssoortige P&O-vraagstukken, waar u in eerste instantie niet voor bent toegerust. Een
samenwerking tussen organisaties ligt dan voor de hand.

Inzet is mogelijk voor één of meer dagen per week op project-, of op uurbasis.
Van Zelf Advies kent ook de mogelijkheid van de "strippenkaart": een mogelijkheid om door u
ingekochte uren of dagdelen af te nemen op het moment dat u daar behoefte aan heeft.

De verschillende mogelijkheden worden met de opdrachtgever in alle openheid besproken
en resulteren in een duidelijke opdracht tot inzet als interim-manager of interim-consultant,
of een afspraak over regelmatig
management-advies.
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .
Mens, organisatie en extra
capaciteit: onlosmakelijk
verbonden.
Vanuit de dagelijkse praktijk
en met de juiste actie: het
wezenlijke dat leidt tot een
oplossing.
©
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Gewijzigd : 28 juni 2006
Webdesign : Ronn van Etten
© Copyright : 1999-2008