Managementadvies en concultancy

Een klankbord voor de individuele manager, P&O-professional, of het managementteam
gezamenlijk.

Wij gaven ondersteuning bij de invoering en uitvoering van specifieke taken, zoals invoering
van competentiemanagement of een personeelsmanagementcyclus, het (doen) opstellen
van persoonlijke ontwikkelingsplannen, of bij de opbouw en bezetting van een
mobiliteitscentrum.
Ondersteuning bij reorganisatie of organisatieverandering, de personele implementatie, of
de zo nodige interne communicatie daar omheen.

Inzet als interim-manager of interim-consultant is mogelijk voor één of meer dagen per
week in een project, of op uurbasis. Maar deze ondersteuning kan ook worden ingekocht
als "
strippenkaart", zodat de capaciteit gespreid in de tijd kan worden benut, met behoud
van bekendheid, continuiteit en beschikbaarheid.

Onze managementondersteuning is geen organisatie(ontwikkelings)advies.
Wij richten ons op de manag
ers in de organisatie. Zij vormen de scharnierpunten in de
organisatie; hun persoonlijke effectiviteit is sterk medebepalend voor hoe het loopt binnen
de organisatie, of en hoe er wordt samengewerkt en welke resultaten er (niet) worden
gehaald.

Mens en organisatie:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de mens
en de juiste sturing en
coaching:
het wezenlijke dat leidt tot
de resultaten.
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .
©
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Gewijzigd : 7 januarii 2009
Webdesign : Ronn van Etten
© Copyright : 1999-2009