Trainingen en workshops

Modulaire training solliciteren. Opstellen CV. Sollicitatiebrief. Voorbereiden en voeren van
sollicitatiegesprekken. Netwerken.
Regelmatig verzorgen wij deze trainingen. Inschrijven is mogelijk per module. Informeer naar
de mogelijkheden.
Bij onvoldoende inschrijvingen is individuele training mogelijk.

De workshop
Creatief Denken gaat in op de Thinking Hats van De Bono. Theorie en praktijk
worden gekoppeld en de deelnemers leren de gegeven methodiek zelf of in groepen te
hanteren. Effecten van deze workshop zijn verbetering van de communicatie tussen de
deelnemers van de workshop, betere werkwijze in vergaderingen of projecten. De workshop
kan de start zijn van een teamontdekkings-traject.

De training
Employability / Loopbaanbegeleiding ondersteunt bij en bereidt voor op
vervolgstappen in de loopbaan.
De wezenlijke persoonlijke uitgangspunten worden in kaart gebracht. Net zoals de eigen
doelen, vaardigheden, kennis en persoonlijke eigenschappen. Er wordt gezamenlijk
toegewerkt naar een persoonlijk plan van aanpak voor de vervolgacties.

In de workshop
Even jezelf staat de deelnemer even stil bij de huidige situatie, niet perse
werk gerelateerd, maar wel vanuit de persoonlijke plaats die iemand inneemt (of helaas
niet) Wat is belangrijk voor je? Wat zijn jouw dromen, jouw drijfveren?

De training
Jouw effectiviteit gaat in op het persoonlijke functioneren en de effectiviteit
daarvan, vooral in relatie tot 'de ander'. Hoe verloopt de interactie? Je bedoeling is goed,
maar wat is het effect, ofwel de kwaliteit, van jouw communiceren? Kom je over? Dring je
voldoende door?

De workshop
Ontspannen ... : geeft rust ....
Leer technieken om tot je zelf te komen. Ervaar een moment van innerlijke rust. Nodig om
daarna weer tot actie te komen.
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .
Mens, groep, leren en
ervaringen:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de groep
en het zelf kunnen leren:
het wezenlijke dat leidt tot
ontwikkeling en groei.
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449

Gewijzigd : 10 februari 2009
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2008