Teamcoaching, teamontdekking, samenwerken

Van Zelf Advies biedt teamcoaching naar aanleiding van verschillende vraagstellingen.

Het kan gaan om coaching, gericht op specifieke aandachtspunten van het team, als
ondersteuning tijdens of na een veranderingsproces. Er kan sprake zijn van werken aan
de onderlinge verhoudingen en de communicatie, aan de teameffectiviteit of wijze van
samenwerking.
Teamcoaching richt zich op het in beweging krijgen van het team, waarbij wordt
uitgegaan van ieders verantwoordelijkheid binnen de groep.
Het coachen gebeurt vanuit het hier en nu. Wat speelt er? Waarom gebeurt iets? Wat
wordt wel en niet gezegd? Hoe houdt het team zich in stand? Veel vragen. Daarom:
team
ontdekking!


Het team moet aan de slag, veiligheid in de samenwerking met de coach is essentieel
en een eerste aandachtspunt. Dan volgt bezinning, ontdekken, kritisch durven zijn naar
jezelf en naar anderen, openheid en nog veel meer..
Mens, groep en interactie:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de mens
en van de kern van het
systeem:
het wezenlijke dat leidt tot
samenwerking.
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449

Gewijzigd : 10 januari 2009
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2009