Modulaire training solliciteren.

De modulaire training solliciteren heeft de volgende workshops, die ook afzonderlijk kunnen
worden gevolgd.
De inbreng van en interactie tussen de deelnemers is groot.
De duur mede afhankelijk van de groepsgrootte.

Workshop Stilstaan bij verandering.
Omgaan met verandering, je persoonlijke overtuigingen, Slachtoffer zijn of
verantwoordelijkheid nemen.

Workshop CV.
Opbouw van het CV, inhoud, keuze wat wel of niet te vermelden, indeling.

Workshop Sollicitatiebrief.
Inhoud en opzet van de sollicitatiebrief, analyse van de vacaturetekst, tips en tricks met
betrekking tot de brief, telefonische contacten, (onderlinge) feedback.

Workshop Sollicitatiegesprek.
Persoonlijke kwaliteiten, voorbereiding op het gesprek, do's and don'ts, realtime feedback
bij oefengesprekken.

Workshop Netwerken.
Wat is netwerken? Valkuilen, in kaart brengen van het eigen netwerk, suggesties voor en
hulpmiddelen bij het netwerken.

Workshop(s) Arbeidsmarktbenadering
Ervaringen van deelnemers, zelfmotivatie, arbeidsvoorwaarden en -onderhandelingen,
persoonlijke overtuigingen.
Mens, groep, leren en
ervaringen:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de mens
en het kunnen leren:
het wezenlijke dat leidt tot
ontwikkeling en groei.
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .

Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Gewijzigd : 10 februari 2009
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2009