Het is de weg
die je zoekt
en niet de
bestemming.

Te zien wat
onzichtbaar
om ons en in
ons is.

Te herinneren
wat wij
altijd hebben
geweten
maar zo lang
zijn vergeten.

Die weg is jouw
diepere ZELF.

Zelf Bewust Zijn en
Zelf Bewust Ont - wikkelen
Onze mogelijkheden:
# Reiki
# Persoonlijke (Levens)coaching
# Workshops:
- Even Je Zelf
- Mediteren
- Stem, Klank en Bewust Zijn
# Zelf Bewust Communiceren
# Loopbaanadvies en Biografie

Reiki
Universele Energie!! Daarom voor iedereen bereikbaar en
bruikbaar.
De doorgegeven Reiki opent de energiebanen in ons wezen,
waardoor blokkades of ongemakken kunnen worden
verholpen. Negatieve energie in ons lichaam wordt veranderd
in positieve, liefdesenergie. Het gevolg kan zijn dat je minder
of niet meer last hebt van lichamelijk ongemak, pijn, of een
beperking. Ervaringen die in ons lichaam zijn vast gaan
zitten kunnen worden los gemaakt. Reiki werkt in op diepere
niveaus in ons zelf, tot in ons diepste Zelf. Op ons
emotionele lichaam, ons welbevinden, ons mentaal systeem,
onze spirituele groei.
Reiki is geen wondermiddel. Reiki is wel positieve aandacht
en energie en mensenliefde voor jezelf en voor anderen.

Individuele behandelingen zijn mogelijk, cursussen I en II
en opleiding tot Master.

Workshop Even Je Zelf
Een workshop waarin je op eenvoudige manier in relatie tot de
dagelijkse praktijk even stil staat bij jezelf. Je geeft jezelf
tijd, aandacht; misschien iets dat je normaliter te weinig
doet.
In een kleine groep hebben we het over wat voor jou belangrijk
is, maar waar je niet of te weinig aan toe komt. Wat je mist
en wat je daar aan kan doen. Wat je verdient, maar niemand
je geeft. Even tijd voor jezelf …..

Persoonlijke (Levens)Coaching
Je wilt een diepgaand persoonlijk gesprek over wat je bezig
houdt, individuele ondersteuning bij persoonlijke problemen
of (levens)vragen. Je wilt een luisterend oor, maar ook iets
'terugkrijgen'. Dat kan in een enkel gesprek, of in een serie
contacten, om op die manier de zaken ook echt te leren aan te
pakken, verder komen in je persoonlijke groei, je
ont-wikkeling tot je echte kern.
Je hebt behoefte aan een 'klankbord' om vrijuit, maar in 100%
vertrouwelijkheid en vertrouwen, wezenlijke dingen te
kunnen bespreken.

Workshop mediteren
Natuurlijk kun je meditatie zelf thuis beoefenen! Maar het is
voor velen goed om dat samen te doen, om (andere)
technieken te leren, te verbeteren, of aan te vullen.
En: mediteren hoeft niet altijd 'stil zitten' te betekenen, of
stil zijn…..

Cursus Stem, Klank en Bewust Zijn
Trilling, klank, stem, bewust zijn staan in directe relatie tot
je eigen kern, je zelf, je ziel. Je stem is de uitdrukking van je
diepere zelf. Met klanken kun je niet liegen, wel met woorden.
Woordloos kun je jezelf perfect uiten. De stem is niet alleen
een middel waarmee je communiceert, maar met je stem geef
je ook uitdrukking aan jezelf. Wat is jouw ritme? Wat is jouw
geluid? Hoe 'toon' je jezelf met geluid?
De cursus is misschien wat voor je als je:
- in je zelf geïnteresseerd bent en werkt aan je zelf;
- momenten van rust en zelfbezinning zoekt en die zélf wil
kunnen creëren;
- je stem meer kracht, meer 'eigenheid' wilt geven en meer
'naar buiten' wilt treden
- meer in contact wilt zijn met 'binnen'.
Je maakt kennis met de werking en de kracht van geluid en
trilling, van ritme, aandacht en …. van je eigen stem.
De bijeenkomsten bevatten veel geluid, maar weinig woorden.
Je luistert, je doet en ervaart. We doen stemoefeningen en je
bezint jezelf op jouw eigen 'toon'. We combineren stilte met
bewegen, ademen met een toon maken, luisteren met voelen,
buiten met binnen.

Ook zijn (avond-)workshops en individuele consulten
mogelijk.

Zelf Bewust communiceren
We communiceren continu, met en zonder woorden. Maar we
weten vaak niet wat het effect is van ons gedrag, onze
houding, hoe we kijken zonder te zien, onze woordkeus, onze
manier van spreken en zwijgen.
Je word je bewust van jouw manier van communiceren en
krijgt handvatten aangereikt om daarin te ontwikkelen.
Individuele begeleiding mogelijk, workshops en in
cursusvorm.

Loopbaanadvies en Biografie
" Samen werken aan vragen over loopbaan en functioneren,
voorbereiding op een nieuwe functie -al dan niet na ontslag-,
of ondersteuning bij solliciteren. Antwoord krijgen op de
vragen als wat wil ik, wat kan ik, hoe belangrijk is werk voor
mij, waar haal ik plezier uit?
" Terugblikken op je leven om zekerder verder te gaan in het
heden, waarin je de toekomst maakt. Inzicht krijgen in de
rode draden in je leven, jouw persoonlijke thema's, je
kwaliteiten, je valkuilen en je mogelijkheden.

Individuele begeleiding mogelijk, workshops en in
cursusvorm
.