Mens, bezinning, plezier en
persoonlijke kracht:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de persoonlijke kern,
de eigen wil en de juiste
keuzen en: het wezenlijke
dat leidt tot "flow", tot geluk.
Ronn van Etten (1955) is de oprichter van Van Zelf Advies.
Hij werkte binnen de rijksoverheid eerst in het bestuurlijk-
administratieve proces, kort in de automatisering en
later als directiesecretaris.
Vanaf 1986 werkte hij op het terrein van Personeel
en Organisatie, waarvan de laatste (ambtelijke) jaren
bij een departementaal mobiliteitscentrum.
In 1999 is
Van Zelf Advies gestart. Van daaruit heeft
Ronn op verschillende terreine
n bij uiteenlopende
opdrachtgevers vooral binnen de rijksoverheid de nodige
opdrachten uitgevoerd als coach, trainer, adviseur en interimmanager.
Van Zelf Advies/Ronn van Etten is aangesloten bij de Stichting Counselling.

Naast zijn huidige werk houdt hij zich bezig met persoonlijke bewustwording en
begeleiding van mensen, daarbij gebruik makend van meditatie en visualisatie,
Reiki, muziek, klanken en de menselijke stem.Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .

Gewijzigd : 30 november 2008
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2008
In 2004 verscheen zijn boek Positief! Scheiden? Een boek
dat
hij schreef tijdens en naar aanleiding van een persoonlijke
scheiding.
Aan het boek is al aandacht gegeven in het AD-Magazine,
bij Radio 538 en RTV-West en in het blad Psycholog
ie.Te
bestellen door overmaken van 15,00 euro (boek + porti) op
giro 6729775, t.n.v. Van Zelf Advies te Zoetermeer. Vermeld
duidelijk het adres waar je boek naar toe moet worden
gezonden.
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Ook bracht hij dichtbundels uit in de periode van 2004-2008, met gedichten uit de jaren
'70, '80, 90 en rond de eeuwwisseling. Ook deze bundels zijn tegen dezelfde prijs en op
dezelfde wijze te bestellen. Vermeld wel welke bundel je
wilt hebben.
- Ooit Gedicht Eindelijk Geopend (jaren '70)
- Verleden Gedicht Heden Geopend (jaren 80)
- Toen Gedicht Nu Geopend (jaren 90)
- Oud Gedicht Nieuw Geopend (gedichten uit 2000-2003)
- Weerspiegeling 2004.

Verder is hij hobb
ymatig bezig op het muzikale vlak.
Onder meer bracht hij enige tijd geleden een eigen CD uit:
(Stil en Verwonderd), die nog steeds verkrijgbaar is.
Met de band FLIRT verzorgt hij muziek op bedrijfsfeesten en andere gelegenheden.
Kijk eens op YouTube.

Ook heeft hij samen met anderem meditatieve concerten verzorgd.