Individuele coaching.

Van Zelf Advies biedt coaching aan als antwoord op verschillende situaties.
Coaching, gericht op specifieke leer- of ontwikkelingsvragen, gericht op omgaan met
veranderingsprocessen, of gericht op veranderingen in houding, gedrag of samenwerking.

Coaching richt zich op het in beweging krijgen van de
gecoachte(n), waarbij twee begrippen centraal staan:
beweging krijgen in zelfverantwoordelijkheid en zelf-
bewustzijn.
Kortom: perspectief of uitzicht krijgen en (in de verte)
een doel zien en daar naar handelen.

Individuele coaching kan zich richten op bezinnings-
vraagstukken, al dan niet naar aanleiding van een
crisissituatie (een bedreiging, ongewenste verandering)
of als onderdeel van een groei- of ontwikkelingsproces.

In een coachingstraject wordt aangesloten bij het hier en nu. Waarom gebeurt iets? Kan ik
er ook anders op reageren? Waarom doe ik zoals ik doe? De zelfwerkzaamheid van de
kandidaat is hoog, de samenwerking met de coach een wisselwerking
.

Een coachingstraject wordt ingericht voor- en in overleg met de kandidaat; maatwerk dus.
Dat wil niet zeggen dat er geen standaard onderdelen in voor (kunnen) komen. Onderdelen
zoals een persoonlijkheidstest, onderzoek naar de kernkwaliteiten van de kandidaat, of
zijn/haar overtuigingen. Analyse van de houding van de kandidaat of diens wijze van
optreden en communiceren.

Maar altijd: inzicht verkrijgen en ontwikkeling ingang zetten.
Mens, omgeving en situatie:
onlosmakelijk verbonden.
Vanuit de kern van de mens
en de omgeving:
het essentiele dat leidt tot
persoonlijke effectiviteit en
persoonlijke ontwikkeling.
Roelantshove 23
2726 BM Zoetermeer
info@vanzelfadvies.nl
079-3521804
06-22186449
Uiteindelijk doen we het allemaal z e l f .

Gewijzigd : 10 februari 2009
Webdesign : Ronn van Etten
Copyright : 1999-2009